Những nữ Tổng thống và nữ Thủ tướng

Vietsciences-Nguyễn Vũ Ngân Hà       03/03/2005

 

                         President và Thủ tướng

Tên

Chức vụ

Nước

Năm được bầu

Suhbaataryn Yanjmaa

President

Mongolia

1953

Maria Estela Martinez de Peron

President

Argentina

1974

Lydia Guelier Tejada

President

Bolivia

1979

Vigdis Finnbogadottir

President

Iceland

1980

Soong Ching-Ling (Bà Sun Yat-sen)

President

Peoples' Republic of China

1981

Agatha Barbara

President

Malta

1982

Maria Liberia Peres

President

Nicaragua

1984

Corazon Sumulong Cojuangco Aquino

President

Philippines

1986

Pamela Gordon

President

Bermuda

1997

Rosalia Arteaga

President

Ecuador (Interim)

1997

Janet Jagan

President

Guyana

1997/98

Sabine Bergmann-Pohl

President

German Democratic Republic

1990

Ertha Pascal-Trouillot

President

Haiti

1990

Mary Robinson

President

Ireland

1990

Violeta de Barrios Chamorro

President

Nicaragua

1990

Tansu Ciller

President

Turkey

1993

Chandrika Bandaranaike Kumaratunga

President

Sri Lanka

1994

Ruth Perry

President

Liberia

1996

Mary McAleese

President

Ireland

1997

Ruth Dreifuss

President

Switzerland

1998

Vaira Vike-Freiberga

President

Latvia

1999

Mireya Elisa Moscoso de Arias

President

Panama

1999

Tarja Kaarina Halonen

President

Finland

2000

Megawati Sukarnoputri

President

Indonesia

2001

Gloria Macapagal-Arroyo

President

Philippines

2001

 

Indira Gandhi

Thủ tướng

India

1966

Golda Meir

Thủ tướng

Israel

1969

Elisabeth Domitien

Thủ tướng

Central African Republic

1975

Lucinda da Costa Gomez-Matheeuws

Thủ tướng

Netherlands Antilles

1977

Maria de Lourdes Pintasilgo

Thủ tướng

Portugal

1979

Margaret Thatcher

Thủ tướng

Anh quốc

1979

Mary Eugenia Charles

Thủ tướng

Dominica

1980

Milka Planinc

Thủ tướng

Yugoslavia

1982

Maria Liberia-Peters

Thủ tướng

Netherlands Antilles

1984, 1988

Gro Harlem Brundtland

Thủ tướng

Norway

1986

Kazimiera Prunskiene

Thủ tướng

Lithuania

1990

Benazir Bhutto

Thủ tướng

Pakistan

1988

Khaleda Ziaur Rahmann

Thủ tướng

Bangladesh

1991

**Aung San Suu Kyi

Thủ tướng

Burma (Myanmar)

1991

Edith Cresson

Thủ tướng

France

1991

Marita Petersen

Thủ tướng

Faeroe Islands

1993

Hanna Suchocka

Thủ tướng

Poland

1993

Kim Campbell

Thủ tướng

Canada

1993

Sylvie Kinigi

Thủ tướng

Burundi

1993

Claudette Werleigh

Thủ tướng

Haiti

1995

Shiekh Hasina Wajed

Thủ tướng

Bangladesh

1996

Janet Jagan

Thủ tướng

Guyana

1997

Jenny Shipley

Thủ tướng

Tân Tây Lan

1997

Susanne Camelia-Romer

Thủ tướng

Netherlands Antilles

1993, 1998

Helen Clark

Thủ tướng

Tân Tây Lan

1999

Agatua Uwilingiyimana

Thủ tướng

Rwanda

1994

Sirimavo Bandaranaike

Thủ tướng

Sri Lanka

1960, 1970, 1994

Mame Madior Boye

Thủ tướng

Senegal

2001

Chandrika Bandaranaike Kumaratunga

Thủ tướng

Sri Lanka

thời hạn ngắn trước khi giữ chức Tỏng thống

 

***Aun San Suu Kyi - mẹ của bà làm đại sứ nước Ấn Ðộ, cha bà làm Thủ tướng Myanmar (Burma)-  đã đắc cử nhưng bị chính quyền quân đội từ chối.  Phe của  bà  thắng 80% năm 1990 nhưng  chính phủ quân đôi không  công nhận kết quả này. Năm sau, 1991 bà được giải thường Nobel Hòa bình

 

© http://vietsciences.free.fr Nguyễn Vũ Ngân Hà