Font Arial Unicode MS

Vietsciences- Lê Anh Minh   01/01/2007

 

< về trang chính >

 

Font Arial Unicode MS bao gồm nhiều ngôn ngữ trong đó có Hán, Nhật, Hàn, v.v...

Tập tin font này có tên là arialuni.ttf. Kích thước font khoảng 23 MB.

 

1- Ta có thể download font Arial Unicode MS từ một số website:

Ta vào Google Search để tìm.

 

2- Install font Arial Unicode MS từ dĩa CD Office XP:


Khi install, ta chọn theo dạng
Custom, đến mục chọn lựa Features to install ta vào Office Shared Features > International Support > Universal Font, click vào mũi tên và chọn Run from my computer, font này sẽ được cài vào máy.

 

 

< về trang chính >

 

           © http://vietsciences.free.fr  http://vietsciences.org Lê Anh Minh