Vietsciences-   TM VDV Vũ Đình Ninh

     01/11/2013

 

http://vandanvn.net 

Ngày 31/3/2013

Vô cùng thương tiếc nhà văn Võ Hồng

VanDanViet.Net: Được tin nhà văn Võ Hồng đã ra đi vĩnh viễn vào lúc lúc 2 giờ chiều ngày 31.03.2013. Chúng tôi kính báo tin cùng bạn bè thân hữu trong và ngoài nước để được cùng chia xẻ sự buồn đau mất mát này…

TM VDV Vũ Đình Ninh

 

 

 

        ©          http://vietsciences.free.fr     http://vietsciences2.free.fr