Vietsciences-        01/11/2013

 

http://nguyenhuuduyen.blogspot.com

Ngày 2/4/2013

TIN BUỒN: NHÀ VĂN VÕ HỒNG ĐÃ QUA ĐỜI

 

>Chúng tôi vô cùng thương tiếc hay tin:

>NHÀ VĂN

>VÕ HỒNG

>Sinh ngày 05-05-1921 tại Ngân Sơn, Tuy An, Phú Yên

>Vừa tạ thế lúc 14 giờ ngày 31-03-2013

>(nhằm ngày 20-02- Quý Tỵ)

>Hưởng thọ 93 tuổi

>Nhập quan lúc 08g00 ngày 01-04-2013

Di quan lúc 15g00 ngày 04-04-2013

An táng tại nghĩa trang Suối Đá, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa

Thành tâm kính chia buồn cùng tang quyến và cầu chúc hương hồn 

Nhà Văn VÕ HỒNG sớm được tiêu diêu nơi đất Phật

 

Nhóm thân hữu:

Khuất Đẩu, Đỗ Nghê, Nguyên Minh, Trần Hoài Thư, Đinh Cường, Lữ Quỳnh, Phạm Cao Hoàng, Lữ Kiều, Lê Ký Thương, Sâm Thương, Ban Mai, Nguyệt Mai, Chu Trầm Nguyên Minh, Nguyễn Tùng Vân, Trương Văn Dân, Elena Pucillo Trương, Cao Quảng Văn, Đoàn Văn Khánh, Huỳnh Như Phương, Mang Viên Long, Khánh Linh, Trần Huiền Ân, Nguyễn Lệ Uyên, Nguyễn Ước, Đặng Châu Long, Hải Phương, Thanh Nhung, Từ Sâm, Tâm Tấn

 

 

 

 

        ©          http://vietsciences.free.fr     http://vietsciences2.free.fr