Vietsciences-        01/11/2013

 

http://tapchitiengquehuong.blogspot.com

Ngày 1/4/2013

 

 

TIỄN NHÀ VĂN VÕ HỒNG

THANH DẠ

 

Nghe tên người đã từ lâu
Chưa vui gặp mặt  đã sầu chia phôi
93 năm ấy của Người
Văn chương, Chữ nghĩa, Tình đời... còn đây
Người về với nước với mây
Hậu sinh xin vẫn tiếp tay với người !

Hải Dương 18h01' 01-4-2013


THANH DẠ (NGUYỄN DUY DỰ) 

 

***

 

 

 

        ©          http://vietsciences.free.fr     http://vietsciences2.free.fr