Lời cảm tạ

Vietsciences-Võ Thị Diệu Hằng        01/11/2013

 

Thưa các Anh, Chị và các Bạn,

Trước tiên tôi xin các Anh, Chị và các Bạn thứ lỗi cho vì các Anh, Chị và các Bạn đã chia buồn với chúng tôi nhân Cha chúng tôi -nhà văn Võ Hồng mất ngày 31/03/2013- nhưng tôi bối rối quá nên chưa kịp cảm ơn.

Thật sự là tôi đã viết thư ngay để cảm tạ từng người, nhưng lúc bấy giờ tôi quá buồn khổ, cứ bần thần mãi, quên đầu quên đuôi, nên thư cảm tạ càng ngày càng trễ, làm mất thời gian tính.

Thật đáng tiếc.

Ngoài ra, vừa đúng một năm tròn kể từ ngày Cha tôi yếu đi nhiều, tôi không còn tinh thần để cho bài lên Vietsciences nu.

Sau đó, tôi bắt đầu cho Vietsciences sống trở lại nhờ nhiều người khuyên không nên bỏ Vietsciences, trong số đó có GS Nguyễn Khắc Nhẫn, GS Nguyễn Quang Riệu, GS Phạm Xuân Yêm....

Tôi cũng xin cảm ơn các Anh, Chị và các Bạn đã khuyến khích tôi trở về căn nhà xưa.

Xin mời các Anh, Chị và các Bạn đến đọc Vietsciences và cũng xin mọi người gởi bài đến cho tôi nơi địa chỉ vietsciences.free.fr@gmail.com

Xin cám ơn và chúc các Anh, Chị và các Bạn cùng Gia đình được khoẻ mạnh và vui vẻ.

Võ Thị Diệu Hằng,

http://vietsciences.free.fr  hay http://vietsciences2.free.fr

 

Cảm Tạ
 

Tang gia chúng tôi chân thành cảm tạ tất cả quý thân nhân, quý bằng hữu, quý đại diện các hội đoàn tại khắp nơi trên thế giới đã dành thì giờ quý báu đến giúp đỡ, an ủi, chia buồn, gởi email, gởi thư, gọi điện thoại, gởi vòng hoa, đến viếng linh cữu, đọc điếu văn và viết những bài tưởng niệm để tiễn biệt cha chúng tôi:

Nhà Văn Võ Hồng

tạ thế ngày 31 tháng 3 năm 2013

tại Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
 

hưởng thọ 92 tuổi.

Trong lúc đau buồn, chắc chắn chúng tôi không tránh khỏi những điều sơ xuất. Kính mong tất cả quý vị niệm tình tha thứ.
 

Tang gia đồng bái tạ

Các con:

Võ Thị Diệu Hằng

Võ Diệu Hào

Võ Thị Tri Thủy

 

 

 

        ©          http://vietsciences.free.fr     http://vietsciences2.free.fr